Φάρμα Βοιωτίας

Η δραστηριότητα της Φάρμας Βοιωτίας στην χοιροτροφία ξεκίνησε το 1996

όταν ανέλαβε Η Φάρμα Βοιωτίας να εκσυγχρονήσει πλήρως και να λειτουργήσει μια χοιροτροφική μονάδα στην Τανάγρα Βοιωτίας. Τα τελευταία 18 χρόνια η εταιρεία έχει επενδύσει τόσο στον κτιριακό εξοπλισμό της μονάδας όσο και στην βελτίωση και σταθεροποίηση του γενετικού δυναμικού της, κάνοντας αποκλειστικά και μόνο επιτυχείς ζωοτεχνικές παρεμβάσεις με σεβασμό στην παράδοση.

Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην βελτίωση τόσο της απόδοσης όσο και της ποιότητας του παραγόμενου κρέατος.

Το 2005 η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 2,5 εκ. Ευρώ με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο της επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος.

Οι εγκαταστάσεις του νέου, σύγχρονου εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και προϊόντων κρέατος συνολικού εμβαδού 1.500m2 βρίσκονται στην ίδια περιοχή, πλησίον της μονάδας εκτροφής και έχει δυναμικότητα άνω των 10tn./ημέρα.

Έτσι από το 2007 η Φάρμα βοιωτίας ολοκληρώνοντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της δραστηριοποιείται δυναμικά, σταθερά και ολοκληρωμένα στην παραγωγή και διάθεση ελληνικού ποιοτικού χοιρινού κρέατος.

Φάρμα Βοιωτίας Ιστορία