Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας επεξεργάζονται τα κρέατα της Φάρμας Βοιωτίας και παρασκευάζονται όλα τα επώνυμα προϊόντα της από ελληνικό χοιρινό κρέας. Με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και αυστηρές συνθήκες υγιεινής όπως επιβάλλουν τα συστήματα ασφάλειας, ελέγχου και ποιότητας που εφαρμόζονται (HACCP,ISO), παράγονται ελληνικά προϊόντα χοιρινού κρέατος υψηλής ποιότητας.