Φάρμα Βοιωτίας

Η ΦΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1996 στην εκτροφή χοίρων διαθέτοντας ιδιόκτητη έκταση 70 στρεμμάτων στην περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας και εγκαταστάσεις 16.000m2 όπου στεγάζονται όλες οι δραστηριότητες της παραγωγής.Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος διαθέτοντας σύγχρονο εργοστάσιο 1500m2 στην ιδιά περιοχή.

Οι Εγκαταστάσεις Μας