Φάρμα Βοιωτίας

Η φιλοσοφία της εταιρείας πηγάζει από τους ανθρώπους της και εφαρμόζεται πιστά από αυτούς σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.

Είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες της σύγχρονης χοιροτροφίας και βασίζεται στον σεβασμό ως προς τα ζώα, την ποιότητα διαβίωσης και τροφής τους.

Παράλληλα εστιάζει στις αδιαπραγμάτευτες ανάγκες του καταναλωτή για:

  • Υγιεινή διατροφή
  • Διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα κρέατος
  • Ισορροπημένη διατροφή με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας