Εκτροφή χοιρινών Φάρμα Βοιωτίας

Η εκτροφή χοιρινών ζώων βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή φυτικής διατροφής χωρίς χρήση αντιβιοτικών, θέλοντας έτσι να προσεγγίσει τον παραδοσιακό τρόπο διατροφής του χοιρινού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε η μέγιστη δυνατή ποιότητα κρέατος, που οδηγεί σε προϊόντα υψηλής υγιεινής διατροφικής αξίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της εταιρίας.

Η παρασκευή των ζωοτροφών γίνεται σε σύγχρονο παρασκευαστήριο όπου παραλαμβάνονται τα δημητριακά από όλη την Ελλάδα, ελέγχονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλους, ειδικά σχεδιασμένους αποθηκευτικούς χώρους.

Η σύνθεση της τροφής γίνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και υλοποιείται με την βοήθεια σύγχρονου και αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

εκτροφή χοιρινών – Φάρμα Βοιωτίας