Φάρμα Βοιωτίας

Ποιοι Είμαστε

Φάρμα Βοιωτίας Ιστορία

H Ιστορία μας

Φάρμα Βοιωτίας

Οι Αξίες Μας

Φάρμα Βοιωτίας

Το Όραμά μας

Η Φάρμα Βοιωτίας

Η εκτροφή των ζώων στη Φάρμα Βοιωτίας βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή φυτικής διατροφής χωρίς χρήση αντιβιοτικών, θέλοντας έτσι να προσεγγίσει τον παραδοσιακό τρόπο διατροφής του χοιρινού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε η μέγιστη δυνατή ποιότητα κρέατος, που οδηγεί σε προϊόντα υψηλής υγιεινής διατροφικής αξίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της εταιρίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Η διαβίωση των ζώων στη Φάρμα Βοιωτίας και όλες οι παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην μονάδα παραγωγής, εναρμονίζονται πλήρως με τις σύγχρονες απαιτήσεις της χοιροτροφίας και τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι συνεχείς έλεγχοι στη Φάρμα Βοιωτίας από έμπειρους ζωοτέχνες και κτηνιάτρους σε όλα τα στάδια της παραγωγής διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων στή φάρμας , ενώ οι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες διαβίωσης στους σύγχρονους θαλάμους παραγωγής όπως θερμοκρασία, εξαερισμός και αυτόματη σίτηση εγγυώνται το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ζώων.

Διαβάστε Περισσότερα

Οι Συνταγές Της Φάρμας Βοιωτίας

Oι Πελάτες Της Φάρμας Βοιωτίας

Φάρμα Βοιωτίας
Φάρμα Βοιωτίας
Φάρμα Βοιωτίας
Φάρμα Βοιωτίας
Φάρμα Βοιωτίας